Situația vaccinării impotriva Covid 19 a personalului angajat la Școala Gimnazială Teliu

Avănd în vedere adresa Ministerului Eductiei nr. 29/29.10.2021, comunicăm următoarele:

La nivelul Școlii Gimnaziale Teliu, personalul vaccinat împotriva Covid 19 reprezintă un procent de 53,84% din totalul persoanelor angajate, respectiv un număr de 35 de persoane la data de 01.11.2021

Director
Prof. dr. Oprea Delia