Concurs pentru ocupare catedre / ore

ANUNȚ

privind concursul pentru ocuparea postului de șofer microbus școlar

Consiliul de administrație al Școlii GimnazialeTeliu a hotărât organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor catedre/ore ocupate conform art. 103 alin (1) Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022, anexă la Ordinul Ministrului Educaţie nr. 5.991/11.11.2020 și ordinul nr. 5.574/17.09.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

  • 3 posturi de învățător -secția română – Școala Gimnazială Teliu
  • 8 ore matematică-secția română - Școala Gimnazială Teliu
  • 5 ore istorie – secția maghiară - Școala Gimnazială Teliu