Școala Teliu

despre Școala Gimnazială Teliu

website în construcție

În prezent Școala Gimnazială Teliu cu personalitate juridică funcționează cu 9 clase la nivel primar cu predare în limba română, 3 clase la nivel primar cu predare în limba maghiară, 9 clase la nivel gimnazial cu predare în limba română și 3 clase la nivel gimnazial cu predare în limba maghiară.

Școala Gimnazială Teliu

9 clase la nivel gimnazial cu predare în limba română și 3 clase la nivel gimnazial cu predare în limba maghiară.

Școala Primară Teliu-Vale

3 clase cu predare în limba română detalii >>

Grădinița cu program normal Teliu

3 grupe - secția română și o grupă combinată – secția maghiară detalii >>

Grădinița cu program normal Teliu-Vale

o grupă combinată-secția romînă detalii>>

„NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ”

Școala Gimnazială Teliu tinde să devină un important factor de dezvoltare culturală și socio-economică, o organizație care oferă fiecărui elev șansa integrării sociale și profesionale, capacitatea și motivația de continuare a învățării de-a lungul întregii vieți, pentru a face față cerințelor unei lumi aflată într-o continuă schimbare.

Școala Gimnazială Teliu este o școală cu tradiție. Cel mai vechi document aflat în arhiva Şcolii Gimnaziale Teliu este un catalog din anul 1899. Dar procesul educativ în această comună a început mult mai devreme, conform inscrisurilor în documentele bisericilor din comună. Educaţia a fost făcută la început de preoţi. Cea mai veche biserică atestată documentar era cea reformată calvină ridicată din lemn în anul 1574. Astăzi, corpul A al şcolii se află lângă biserica reformată zidită între anii 1886-1889. Acest corp de clădire a fost ridicat din cărămidă în anul 1880, deci putem presupune că din acest an şcoala era o permanenţă în comunitatea teleană. citește mai mult

Școala noastrǎ este un loc unde toţi copiii îşi definesc şi dezvoltă personalitatea, pǎrinţii gǎsesc un partener de calitate în educaţie, iar educatorii oferă tuturor ştiinţa de a reuşi .

Oferim fiecărui elev un mediu educațional favorabil dezvoltării personale funcționând ca o școală incluzivă, a nediscriminării, a diversității, a egalității de șansă și a educației multiculturale.

Școala Gimneazială Teliu și-a propus:

  • să asigure o educație de bună calitate elevilor, care să conducă la dezvoltarea capacităților cognitive și de integrare socială;
  • să promoveze un învățământ deschis, flexibil care încurajează învățarea continuă a elevilor;
  • să oferim un mediu educațional favorabil dezvoltării personale care asigură cooperarea, întâlnirea și dialogul între toți membrii comunității pentru a putea răspunde diversității nevoilor și intereselor tuturor copiilor asigurând egalitatea de șanse în educație.

Repere geografice, istorice, sociale și economice ale comunității

Situată în partea de sud-est a Ţării Bârsei, comuna Teliu care are o istorie neîntreruptă încă din perioada dacică. Comuna este formată din satele: Teliu, Teliu-Vale şi Poiana-Florilor şi are o populaţie variată alcătuită din cetăţeni români (49%), cetăţeni de etnie maghiară (25%) şi cetăţeni de etnie rromă (26%).

Cadrul geografic în care se află comuna oferă resurse economice relativ modeste, resurse exploatate în domeniul construcţiilor şi al agriculturii, acesta din urmă fiind axat în special pe zootehnie. Deşi beneficiază de un relief montan aparte, nu se pune accent pe veniturile ce ar putea fi obţinute din agroturism.

Populaţia de etnie română şi maghiară este îmbătrânită, majoritatea oamenilor fiind pensionari. Categoria tânără şi de vârstă şcolară este reprezentată în număr mai mare de populaţia rromă.

Locuitorii comunei Teliu, indiferent de etnie şi de statut - social, economic, religios sau politic - convieţuiesc paşnic, în spiritul toleranţei şi al respectului reciproc, valori care stau la baza unei comunităţi civilizate, capabile să ia parte şi să se adapteze din mers la schimbările impuse de societate.

Oferta Extracuriculară

Cercul de muzică

Ansamblul Instrumental al Scolii Gimnaziale Teliu

Ansamblul este înființat în anul școlar 2018-2019 și are în componența sa patru membri , elevi ai Școlii Gimnaziale Teliu, coordonat de profesor Dogar Dorel Petre. Trei elevi folosesc ca și instrument chitara iar o elevă orga electronică. În cadrul acestui ansamblu sunt predate ore de teorie muzicală și ore de tehnică de interpretare instrumentală. Ansamblul a participat la diferite evenimente culturale extracuriculare organizate în cadrul școlii și al comunității din comuna Teliu.

Ansamblul Coral

Este un grup al Școlii Gimnaziale Teliu coordonat de profesor Dogar Dorel Petre  și cuprinde elevi selecționați din ciclul gimnazial al școlii în număr de aproximativ 35 elevi . Acest ansamblu a participat la evenimentele culturale extracuriculare în cadrul școlii dar și în comunitate cu ocazia diferitelor evenimente organizate de către școală și primăria comunei teliu

cercul de muzica
cercul de muzica
cercul de muzica