Grădinița cu Program Normal Teliu-Vale

Gradinița

o grupă combinată-secția romînă

Grădinița cu Program Normal Teliu-Vale

  • Adresa: str. Tudor Vladimirescu, nr.800,
    com. Teliu, cod. 507225, jud. Brașov
  • Telefon : 0268 526 505
Scoala primara Teliu Vale
Grădinița cu Program Normal Teliu-Vale

Oferta educațională

Grădinița cu program normal Teliu Vale în anul școlar 2020-2021 are o grupă combinată de preșcolari la secția română.

Grădinița funcționează în clădirea Școlii Primare Teliu Vale.

Program

8 - 12:30

CURICCULUM LA DECIZIA ȘCOLII

Anul şcolar 2020-2021
Nr. crt Disciplina Aria curriculară Grupa Nr. ore/ săpt. Durata
Ani
Tip opţional Numele şi prenumele propunătorulu
1 Literatură pentru copii Limbă și comunicare G PN Teliu Vale grupa combinata 1 1 la nivelul disciplinei Cîrstea Andreea