Campionii Incluziunii

Începând cu 1 octombrie, 2022 s-a derulat proiectul Campionii Incluziunii, pentru creșterea capacității școlii de a asigura incluziunea efectivă a copiiilor romi. Programul, coordonat de Fundația Noi Orizonturi și finanțat de Graniturile SEE, s-a derulat în perteneriat cu șase școli gimnaziale, printre care și Școala Gimnazială Teliu.

Pe parcursul a 18 luni au fost implicați 36 de elevi, 12 cadre didactice și 14 părinți romi și ne-romi.

T1, T2, T3- Activități de formare a profesorilor implicați în proiect

Proiectul a cuprins mai multe tipuri de activități:

A1- Școala părinților campioni ai incluziunii, întâlniri tematice cu părinții implicați

În cadrul întâlnirilor cu părinții s-au abordat teme ca:

  • dezvoltarea abilitățlor de bun părinte
  • comunicarea
  • voluntariatul
  • învățarea acasă
  • implicarea în luarea decizilor
  • colaborarea cu comunitatea

T1, T2, T3- Activități de formare a profesorilor implicați în proiect

Premergătoare întâlnirilor cu părinții au fost întâlnirile profesorilor, cursurile de formare a profesorilor, care s-au desfășurat pe timpul proiectului și care au pregătit profesorii, pentru a susține, lunar, activitățile de educație parentală, cu cei 14 părinți romi și ne-romi ai copiiilor din școală.

Cele 6 sesiuni de formare au abordat fiecare tip de implicare și a vizat proiectarea și realizarea activităților cu părinții. Astfel, părinții au beneficiat de seria de cele 12 întâlniri.

B1, B2- Activități tematice cu elevii cuprinși în proiect în vederea realizării incluziunii

În perioada aceasta, un grup de 40 de persoane (elevi și cadre didactice) au participat la o tabăra desfăsurată la Straja-Hunedoara, unde au experimentat activități de dezvoltare socio-emoțională.
Tabăra a fost finanțată prin graniturile SEE și norvegiene din cadrul proiectului Campionii Incluziunii, coordonat de Fundația Noi Orizonturi, în care școala noastră este partener.

'Citiți mai mult despre proictul "Campionii Incluziunii":

Campionii Incluziunii