Anunț Rezultate selecție dosare post vacant de îngrijitoare

REZULTATELE

Selectării dosarelor de înscriere la concursul în vederea ocupării unui post vacant de îngrijitoare, personal nedidactic care își desfășoară activitatea în cadrul Școlii Gimnaziale Teliu