Anunț -organizare concurs pentru ocupare post -îngrijitoare școală

ANUNȚ

Școala Gimnazială Teliu organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare școală, personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Concursul va fi organizat la sediul Școlii Gimnazial Teliu, str. Alex. Petöfi, nr. 344.

Persoana de contact, secretar șef Gabos Denisa-Nicoleta - telefon 0268 518 356