Programul EURO 200 -achizitionarea unui calculator

Programul EURO 200 -ajutor financiar pentru achizitionarea unui calculator

Programul EURO 200 se deruleaza si in acest an si se adreseazä elevilor / studentilor din invatamantul de stat sau particular acreditat, in varstä de pana la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar de maximum 500 lei pe membru de familie conform H.G.nr. 395 / 04.05.2023, in vederea obtinerii ajutorului financiar pentru achizitionarea unui calculator.

cerere EURO 200
Declaratie pe proprie raspundere