Înscriere la Grădiniță (etapa I)

Înscriere la Grădiniță (etapa I)

Anul școlar 2021-2022

În perioada 30.05.2021-11.06.2021, la SECRETARIAT

Acte necesare:

  • Copie după buletinul părintelui / reprezentantului legal;
  • Copie după certificatul de naștere al copilului.

Notă: Documentele vor fi prezentate În original pentru certificare "conform cu originalul" de către instituție.