Concurs pentru ocuparea postului profesor pentru învățământul preșcolar -Anunț

Anunț

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Teliu a hotărât organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor catedre/ore ocupate conform art. 103 alin (1) Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 – 2024, anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei.

  • 1 post profesor pentru învățământul preșcolar - secția română - Școala Gimnazială Teliu

vezi /descarcă anunț .pdf
vezi /descarcă rezultate concurs .pdf