Concurs pentru ocupare catedre/ore -Anunț

Consiliul de administrație al Școlii GimnazialeTeliu a hotărât organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor catedre/ore ocupate conform art. 103 alin (1) Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022 - 2023, anexă la Ordinul Ministrului Educaţie nr. OME_5578/10.11.2021
• 12 ore matematică-secția română - Școala Gimnazială Teliu
• 4 ore chimie – secția maghiară - Școala Gimnazială Teliu
Înscrierea candidaților se realizează la secretariatul Școlii Gimnaziale Teliu, în perioada 03-07.10. 2022 orele 16.
Concursul va avea loc în data de 12.10.2022 astfel:

  • interval orar 9,00 – 10,00 - susținerea inspecției la clasă
  • interval orar 10,00 – 14,00 – proba scrisă
deschide / descarca