Concurs ocupare post profesor învățământ primar -Anunț

Școala Gimnazială Teliu a hotărât organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor catedre/ore ocupate conform art. 103 alin (1) Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022 - 2023, anexă la Ordinul Ministrului Educaţie nr. OME_5578/10.11.2021

  • 1 post profesor învățământ primar la unitatea arondată Școala Primară Teliu Vale

Înscrierea candidaților se realizează la secretariatul Școlii Gimnaziale Teliu, în perioada 27.03.2023- 13.04.2023, ora 16.

descarca Anunt .pdf

Programa concurs profesor in vatamant primar:

descarca Programa .pdf