Anunț -Programul „Euro 200”

Programul "EURO 200"

Programul se adresează elevilor / studenților învățămăntului de stat sau particular acreditat, în vărsta de pâna la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar de maximum 250 lei pe menbru de familie.

descarcă