Anunț organizare concurs pentru ocupare catedre/ore

ANUNȚ

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Teliu a hotărât organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor catedre/ore ocupate conform art. 103 alin (1) Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022, anexă la Ordinul Ministrului Educaţie nr. 5.991/11.11.2020

  • 1 post profesor limba engleză (14 ore primar + 4 ore gimnazial) -secția română - Școala Gimnazială Teliu

Înscrierea candidaților se realizează la secretariatul Școlii Gimnaziale Teliu, până la data de 10.03.2022, orele 16.