Anunț Euro 200

Anunț Euro 200

Depunerea cererilor și dosarelor -pănă în 14 Aprilie

Programul EURO 200 se derulează și în acest an și se adresează elevilor / studenților învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de pâna la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar de maximum 250 lei pe membru de familie conform H.G.nr.297 / 30.05.2018, în vederea obținerii ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator.